FELAK SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
FELAK SURESİ - Türkçe Meal

FELAK SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 113. iniş sırasına göre 20. sûre olup 5 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür. Sûrenin ismi olan “Felâk” kelimesi, sabah aydınlığı demektir. ● Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. ● Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâfirîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir (Dârimî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 25)