ENFÂL SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
ENFÂL SURESİ - Türkçe Meal

ENFÂL SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 8. iniş sırasına göre 88. Sûre olup Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. 75 âyetten oluşan sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, savaş ganimetleri demektir. Sûre Medine’de, Bakara’dan sonra ikinci sırada gelmeye başlamış, fakat araya başka sûrelerin bazı âyetlerinin nüzûlü de girmiştir. ● Tarih boyunca hak ile bâtılın mensupları arasında mücadele devam etmiştir. Bu mücadelenin bazen kaçınılmaz hale gelen şekillerinden biri de savaştır. İşte bu sûrenin asıl konusu Bedir örneğinden hareketle genel olarak savaşın amacı, barış, savaşta ele geçen esirler ve ganimetle ilgili hükümlerdir. Kur’an’ın temel amacı insanlara iman, ibadet ve ahlâk değerlerini kazandırmak olduğu için sûrede yeri geldikçe bu doğrultuda şu konulara yer verilmiştir: 1. Gerçek bir müminde bulunması gereken nitelikler. 2. Hicret. 3. Allah’ın ihlaslı ve fedakâr kullarına müstesna yardımları. 4. Allah ve resulüne itaatin gerekliliği ve sonuçları. 5. Takva ahlâkı ile hakkı bâtıldan ayırma bilinci arasındaki ilişki. 6. İnkârın dünya ve ahiret hayatında insana getirdikleri. 7. Allah’ın lütuf, nimet ve cezasının, kulların kendilerini değiştirme ve iyileştirme çabalarıyla bağlantısı. 8. Maddî ve mânevî değerleri koruyabilmek ve meşrû savunmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan stratejik donanım ve hazırlık. 9. Müminler arasındaki birlik ve dayanışma ilişkisinin (velâyet) şartları ile boyutları.