DUHÂN SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
DUHÂN SURESİ

DUHÂN SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 44. sûre olan Duhân sûresi 59 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını onuncu âyette geçen ve duman anlamına gelen “duhân” kelimesinden almıştır. ● Kur’an-ı Kerim’de aynı harflerle başlayan sûrelerin konuları arasında da önemli ölçüde bir ortaklığın bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda Hâ-mîm harfleriyle başlayan Duhân sûresi de bundan önceki Hâmîmler gibi, ana konu olarak Kur’an’ın gerçek Allah kelâmı olduğuna ve insanlar için önemine dikkat çekmektedir. Bu münasebetle şu konulara da yer verilmiştir: 1. Kur’an’ın nâzil olduğu gecenin önemi ve değeri. 2. Kur’an’ı gönderen Allah’ın birliği ve büyüklüğü. 3. Firavun ve kavmi ile Tübba‘ gibi geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı takındıkları tavır ve peygamberlerin tevhid mücadelesi. 4. Peygamberlere inanmayanları dünyada ve âhirette bekleyen âkıbet, kıyamet, yeniden dirilme, cennet ve cehennem.