[Canlı] 8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ - 7. OTURUM 30.05.2021 09:20
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
[Canlı] 8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ - 7. OTURUM 30.05.2021 09:20

[Canlı] 8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ - 7. OTURUM 30.05.2021 09:20

VİDEO HAKKINDA

7. OTURUM Dijital Trendler & Yeni Dini Akımlar ● Oturum Başkanı - Doç. Dr. Fatih KURT ● Dr. Öğr. Üyesi Fatma PINAR - Din Savunusunda Dijital İmkânların Çağdaş Kelâm Perspektifinden Değerlendirilmesi ● Doç. Dr. Süleyman TURAN - Arş. Gör. Sema Nur UZUN - Yeni Dini Hareketlerʼin Taraftar Kazanmasında İnternetin Rolü ● Müzakere - Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR ● Dr. Öğr. Üyesi Gülenay PINARBAŞI - Türkiye'de Yeni Dijital Tecrübelerden Biri Dijital Mistisizm, Facebook Örneği ● Doç. Dr. Şevket ÖZCAN - Postmodern Dönemde Dijital Din Olgusu: Jediizm Örneği ● Müzakere - Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT #DijitalYayıncılık #DiniYayınlarKongresi