CÂSİYE SURESİ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
CÂSİYE SURESİ

CÂSİYE SURESİ

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 45. iniş sırasına göre 65. sûre olup 37 âyettir ve Mekke döneminde inmiştir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. ● Sûre ana hatlarıyla şu konuları içermektedir: 1. Kur’an’ın Allah katından geldiği. 2. Evrendeki varlıkların ve işleyiş kurallarının Allah’ın varlık, birlik, kudret ve hikmetine delil olduğu. 3. Evrendeki birçok nimetin Allah tarafından insanların istifadesine sunulmuş olduğu. 4. Kur’an’ı dinlememenin, onun talimatına uymamanın acı sonuçları. 5. İnanmayanların cezalandırılmasının Allah’a bırakılması. 6. İsrâiloğulları örneğinden hareketle Allah’ın nimetlerle ve din kurallarıyla kullarını denediği, imtihanı kaybedenlerin dünya ve âhirette zarara uğrayacakları. 7. İnananlar ile inanmayanların Allah nezdinde aynı değerde olmadıkları. 8. Öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenleri yeniden düşünmeye sevk eden deliller. 9. Bunca nimetin ve kemalin sahibi olan Allah’a hamdü senâ.