BİR ENDÜLÜS MÜTEFEKKİRİ İBN-İ HAZM - Sesli Kitap
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
BİR ENDÜLÜS MÜTEFEKKİRİ İBN-İ HAZM - Sesli Kitap

BİR ENDÜLÜS MÜTEFEKKİRİ İBN-İ HAZM - Sesli Kitap

VİDEO HAKKINDA

İbn Hazm, gerek zihnî kabiliyetleri gerekse dindarlığı bakımından çok seçkin bir âlim olarak tanınır. Bütün İslâm ilimlerinde derinleşmiş olduğu, hükümlerini doğrudan Kitap ve Sünnet’ten çıkardığı, edebiyat ve şiirde mâhir, dil, siyer ve tarih konularında geniş birikime sahip olduğu belirtilir. Eserde, İbn-i Hazm örneğinde kıyassız bir fıkhın imkanını inceleyerek onun kıyasa dair yaptığı eleştirilere yer veriliyor. Ayrıca hadis değerlendirme yöntemi, ahlâka dair görüşleri açıklanıyor. Dinler Tarihi alanında da önemli eserler kaleme alan İbn-i Hazm’ın Yahudilik ve Hıristiyanlık eleştirileri ve Spinoza’ya hangi konularda öncülük ettiği değerlendiriliyor. 00:00:00 Tanıtım 00:00:14 İbn-i Hazm Örneğinde Kıyassız Bir Fıkhın İmkânı - Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan TAN 01:04:30 İbn-i Hazm’ın Hadis Değerlendirme Yöntemi ve Bunun Fıkha Yansıması - Doç. Dr. Abdullah KARAHAN 01:57:52 İbn-i Hazm’ın Ahlâka Dair Görüşleri - Prof. Dr. Enver UYSAL 02:42:38 Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn-i Hazm mı Spinoza mı? - Yrd. Doç. Dr. Yasin MERAL 03:17:59 İbn-i Hazm Düşüncesinde Keşfetme Aracı Olarak Aşk - Yrd. Doç. Dr. Aliye ÇINAR KÖYSÜREN 04:03:11 İbn-i Hazm’ın Usul ile İlgili Bir Kasidesi ve Usûlu’d-din Yönünden Öne Çıkan Görüşler - Doç. Dr. Murat SERDAR 05:02:49 İbn-i Hazm’ın “et-Tevkîf alâ Şârii’n-necât bi-İhtisâri’t-tarîk” Adlı Risalesi - Yusuf TÜRKER #DijitalYayınlar #SesliKitap