BEYYİNE SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
BEYYİNE SURESİ - Türkçe Meal

BEYYİNE SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 98. iniş sırasına göre 100. sûre olup 8 âyettir ve Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır; ancak özellikle Buhârî’de yer alan bir hadis (“Tefsîr”, 98/1-3) sûrenin Medine döneminde indiğini göstermektedir. Sûrenin adı olan “Beyyine” kelimesi, apaçık delil demektir. ● Sûrede Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları eleştirilmekte; özellikle Ehl-i kitabın, bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları, çünkü İslâm’ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sûre kötülerle iyilerin âhiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmaktadır.