BELED SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
BELED SURESİ - Türkçe Meal

BELED SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 90. iniş sırasına göre 35. sûre olup 20 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir. ● Sûrede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.