ASR SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
ASR SURESİ - Türkçe Meal

ASR SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 103. iniş sırasına göre 13. sûre olup 3 âyettir ve Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579). Sûrenin adı olan “Asr” kelimesi, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. ● Sûrede insanı ebedî hüsrandan kurtaracak yollar gösterilmektedir. ● Ashâb-ı kirâmdan iki kişinin karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr sûresini okumadan ve ardından selâm vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, XI, 348).