ALLAH'A İMAN - Yrd.Doç.Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
ALLAH'A İMAN - Yrd.Doç.Dr. Ulvi Murat KILAVUZ

ALLAH'A İMAN - Yrd.Doç.Dr. Ulvi Murat KILAVUZ

VİDEO HAKKINDA

İman esasları, İslâm âlimleri tarafından “usûlü’d-dîn” (dinin temelleri) olarak isimlendirilmiştir. Diğer bütün esaslar Allah’a imana dayandığı, O’na iman edilmedikçe diğer esaslardan bahsedilemeyeceği için Allah’a iman “aslü’l-usûl” (dinin temel direği) olarak bilinmiştir. Allah inancını konu edinen elinizdeki eserde işlenecek konular Allah’ın varlığı, isimleri ve sıfatları şeklinde üç temel başlık halinde ele alınmıştır. Bu hususlar temel kaynaklar ışığında ortaya konulmaya çalışılırken özellikle Kur’ân-ı Kerim ile Hz. Peygamber’in sahih hadislerine dayanmaya özen gösterilmiş, konular aşırı ayrıntılara ve mezhepler arasındaki görüş farklılıklarına girmeden anlatılmaya gayret edilmiştir. 00:00:00 Allah'a İman - Yrd. Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz BİRİNCİ BÖLÜM 00:00:15 ALLAH’IN VARLIĞI 00:09:51 ALLAH’IN VARLIĞININ DELİLLERİ 00:12:16 Yaratılmışlık Delili 00:17:24 Nizam ve Gaye Delili 00:22:07 SÛFÎLERİN ALLAH’IN VARLIĞI KONUSUNA YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM 00:27:50 ALLAH’IN İSİMLERİ (ESMÂ-İ HÜSNÂ) 00:29:23 Esma-i Hüsnanın Önemi 00:35:14 Esma-i Hüsnanın Sayısı 00:44:27 Allah’ı İsimlendirmede Ölçü 00:49:47 İsm-i Azam 00:53:51 Esma-i Hüsnanın Manaları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 01:42:33 ALLAH’IN SIFATLARI 01:45:29 SELBÎ SIFATLAR 01:47:07 Kıdem 01:48:55 Bekâ 01:50:14 Kıyâm Bi-Nefsihî 01:51:32 Muhâlefetün Li’l-Havâdis 01:52:06 Vahdâniyyet 02:06:49 SÜBÛTÎ SIFATLAR 02:10:10 Hayat 02:11:11 İlim 02:17:58 İrade 02:25:19 Kudret 02:29:20 Sem’ ve Basar 02:33:17 Kelâm 02:39:19 Tekvin 02:39:45 FİİLÎ SIFATLAR 02:40:48 Yaratmak 02:41:43 Hidayet Etmek, Dalâlete Sevketmek 02:42:36 Peygamber Göndermek ve Kitap İndirmek 02:43:08 Yeniden Diriltme ve Hesaba Çekme 02:43:44 Nimet Vermek ve Azap Etmek 02:44:34 HABERÎ SIFATLAR 02:51:48 Sonuç #DijitalYayınlar #SesliKitap #Allah #İman #UlviMuratKılavuz