AHZÂB SURESİ - Türkçe Meal
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
AHZÂB SURESİ - Türkçe Meal

AHZÂB SURESİ - Türkçe Meal

VİDEO HAKKINDA

● Mushaftaki sıralamada 33. iniş sırasına göre 90. sûre olup 73 âyettir ve Medine’de inmiştir. İbn İshak’a göre geliş tarihi bakımından Medine’de nâzil olan sûrelerin dördüncüsüdür. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen ve gruplar anlamına gelen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. ● Bu surenin içerdiği konular: 1. Hz. Peygamber’e ve onun şahsında ümmetine takvâ, tevekkül ve ilâhî emirlere itaat tavsiyesi. 2. Ana baba ve çocuklar arasındaki meşrû ve hukukî bağ, evlât edinme âdeti. 3. Kan hısımlığı dışındaki velâyet bağı. 4. Ahzâb Savaşı, bu savaş vesilesiyle münafıkların psikolojileri ve davranışlarıyla ilgili açıklamalar. 5. Hz. Peygamber’in müstesna şahsiyeti, Allah nezdindeki durumu ve derecesi, aile hayatı; kendisine ve eşlerine mahsus evlenme, boşanma, örtünme, sosyal ilişkiler konularına ait hükümler, onun ailesiyle müminler arasındaki ilişki. 6. Kadın erkek farkı gözetilmeksizin bütün müminlerin ibadet, itaat ve erdemli davranışlara teşvik edilmesi. 7. Kadınların giysileri. 8. Emanet kavramı ve emanete riayet etmenin önemi.