AHİRETE İMAN - Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
AHİRETE İMAN - Prof. Dr. Süleyman TOPRAK

AHİRETE İMAN - Prof. Dr. Süleyman TOPRAK

VİDEO HAKKINDA

Peygamberlerin sonuncusu Muhammed aleyhisselâmın insanlığa tebliğ ettiği İslâm dininin temel kaynaklarını teşkil eden Kur’an ve Sünnet, her konuda olduğu gibi, ölümden sonraki hayatla ilgili olarak da ihtiyaç duyulan bütün açıklamaları içermektedir. Âhiret inancını anlattığımız eserimizde konuyu bu çerçevede ele almaya ve insanımızın zihnine takılan sorulara cevap bulmaya çalıştık. “Ölüm ve Âhiret”, “Kabir ve Kıyamet”, “Diriliş ve Âhiret Halleri” şeklindeki üç ana başlık altında dünya sonrası hayatla ilgili Kur’an ve hadiste yer alan bilgileri ana hatlarıyla derlemeye ve itikadî açıdan değerlendirmeye gayret ettik. Gayemiz sadece nakille, yani Allah ve Resûlünün bildirmesiyle bilinebilen âhiretle ilgili sağlam bilgilerle akılların aydınlatılması ve böylece kalplerin tatmine ulaşmasıdır. Zira geleceği aydınlanan, ileride nelerle karşılaşacağını bilen insan, hayatını buna göre düzenler ve gelecek için bu çerçevede hazırlık yapar. 00:00:00 Ahirete İman - Prof. Dr. Süleyman Toprak BİRİNCİ BÖLÜM ÖLÜM VE ÂHİRET 00:00:14 I. ÖLÜM GERÇEĞİ 00:01:30 A. Ölümün Mahiyeti 00:06:32 B. Ölüm Karşısında Müminin Durumu 00:06:36 1. Ölümü Hatırlamak ve Ona Hazırlanmak 00:09:05 2. Ölümü Temenni Etmemek 00:10:43 II. ÂHİRETİN VARLIĞI 00:14:58 A. Ahiretin Varlığının İspatı 00:22:55 B. Âhiret İnancının Faydaları İKİNCİ BÖLÜM KABİR VE KIYAMET 00:25:18 I. KABİR HAYATI 00:25:45 A. Ruhun Mahiyeti ve Ölmezliği 00:30:19 B. Kabir Hayatının Varlığı ve Mahiyeti 00:36:38 C. Kabir Ahvali 00:37:12 1. Kabir Suali 00:41:46 2. Kabir Azabı 00:46:10 3. Kabir Nimeti 00:49:48 II. KIYAMET 00:50:23 A. Kıyametin Zamanı 00:52:19 B. Kıyamet Alâmetleri 00:55:06 C. Kıyametin Kopuşu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİRİLİŞ VE ÂHİRET HALLERİ 00:56:57 I. ÖLÜMDEN SONRA DİRİLİŞ: BA‘S 00:57:43 A. Dirilişin İmkân ve İspatı 00:59:59 B. Dirilişin Mahiyeti 01:02:18 II. HAŞİR VE MAHŞER 01:06:19 III. HESAP, SUAL VE MÎZAN 01:09:49 IV. SIRAT 01:11:13 V. HAVZ-I KEVSER 01:12:22 VI. ŞEFAAT 01:15:21 VII. A’RÂF 01:16:32 VIII. CEHENNEM 01:16:56 A. İsimleri 01:19:52 B. Cehennem Azabı 01:25:06 IX. CENNET 01:27:01 A. İsimleri 01:29:28 B. Nimetleri 01:31:54 C. Allah’ın Görülmesi 01:33:58 SONUÇ #Ahireteİman #DijitalYayınlar #SesliKitap