8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ - 5. OTURUM 29.05.2021 14:00
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ - 5. OTURUM 29.05.2021 14:00

8. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ - 5. OTURUM 29.05.2021 14:00

VİDEO HAKKINDA

5. OTURUM 00:00:00 Dijital Yayıncılık & Din Eğitimi 00:03:46 ● Oturum Başkanı - Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI 00:10:02 ● Mahmut ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığının Dijital Eğitim ve Din Hizmeti Tecrübesi 00:27:10 ● Doç. Dr. Abdullah ACAR - Hafızadan Kağıda, Kağıttan Ekrana Dini Eğitim ve İnformal Öğrenme 00:41:42 ● Müzakere - Doç. Dr. Bilal YORULMAZ 00:53:06 ● Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KARATEKE - Arş. Gör. Yunus TÜKEN - Youtube Din Eğitimi İçerik Üreticilerinin Eğitici Profilinin Din Eğitimi Bilimi Açısından İncelenmesi: 01:07:13 ● Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı BULUT - Covid-19ʼun Uzaktan ve Çevrimiçi Öğrenme-Öğretim Konusunda Bize Öğrettikleri 01:23:02 ● Müzakere - Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK #DijitalYayıncılık #DiniYayınlarKongresi