OkLogo

TIP VE SAĞLIKLA İLGİLİ FETVALAR

Mustafa Mirza Demir

"Diyanet İşleri Başkanlığı, yayın hayatımıza kaynak eser niteliğini taşıyan kitaplarla katkıda bulunmaya devam ediyor. Dinî, ilmî, sosyal ve kültürel alanda yayımlanan eserleri kolay erişilebilirlik, baskı kalitesi ve uygun fiyat ilkesiyle halkımızın hizmetine sunuyor. 
Dinî meselelerde toplumu aydınlatmak ve bilinçlendirmek gibi bir görevi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, her alanda olduğu gibi yayıncılıkta da bu vazifesini yerine getirirken yüce dinimiz İslam’ın hassasiyetlerini ve temel değerlerini öncelemektedir. Sağlık, hiç şüphesiz İslam’ın büyük bir titizlikle üzerinde durduğu, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadislerinde; insanoğlunun kıymetini bilmediği iki büyük nimetten biri olarak tanımladığı ve önem verilmesi gereken bir husus olarak belirttiği temel değerlerin başında gelmektedir. 

Başkanlığımız yayınları arasında yerini alan Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar adlı eser, sağlık alanında çokça sorulan sorulara verilen cevaplar ve ortaya çıkan güncel sorunlar karşısında üretilen çözüm önerileriyle birçok meseleye ışık tutuyor. Kolay anlaşılabilir olmayı hedeflediği için soru-cevap şeklinde hazırlanan kitapta, Din İşleri Yüksek Kurulunun belirli zamanlarda alan uzmanlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu, disiplinli ve titiz bir çalışma neticesinde tıp ve sağlık alanında sorulan dinî ve güncel sorulara verdiği cevaplar yer almaktadır. Tedavi, Estetik, Kadın Sağlığı, Yeni Doğan, Hekimlik ve Etik gibi on ana başlık altında ve 132 maddelik soru-cevaptan müteşekkil eserde; kök hücre tedavisi ve bağışı, anne sütünün tedavi veya kozmetik amaçlı kullanılması, kemoterapi ve radyoterapiyle tedavi esnasında namaz, gebelik esnasında yapılan tarama testleri, doğum kontrolü, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak gibi tıbbi birçok meselenin dinî hükümlerini içeren sorulara cevaplar verilirken dua ile tedavi (rukye), hipnoz ile tedavi, hacamat yaptırmak, saç ektirmek ve peruk kullanmak, kadavra bağışı, biyoenerji ile tedavi, ötanazi, organ nakli ve bağışı gibi insan hayatını ilgilendiren muhtelif konularda ortaya çıkan sorunlara sıhhatli çözüm önerilerinde bulunuyor. Tabii ki bu sualler yine Kur’an ayetlerinden, Peygamber Efendimizin sünnetinden, fıkıh âlimlerinin fikir birliği ettiği eser ve içtihatları çerçevesinde yanıtlanmış.

İslam dininin, her alanda olduğu gibi tıp ve sağlık alanında da anlaşılır ve güvenilir kaynaklarla topluma anlatılması gayesiyle çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar adlı kitabından ziyadesiyle istifade edileceğini düşünüyoruz. Bilvesile, böyle bir eserin meydana gelmesini sağlayan Din İşleri Yüksek Kurulu ve ilgili komisyona gönülden teşekkür ediyoruz. İyi okumalar. 
"

Mustafa Mirza Demir