OkLogo

KIRKAMBAR

Mehmet Han

"Abbas Yolcu
“Şule” mahlası ile şiirler yazmış olan Abbas Hoca, şairliği kadar zenginliği ve gezginliği ile de meşhur biriymiş. Azerbaycan ve İran’ın pek çok yerini gezmiş; Hindistan’ı, Arabistan’ı, Mısır’ı ve Kafkasya’yı görmüş. Gittiği her yerde, tatlı dili, hoş sohbetiyle çok sevilirmiş. Bu nedenle, her nereye gitse “Aman gitme, biraz daha kal.” diye ısrarla karşılaşırmış. Buna karşılık Abbas Hoca, “Yok efendiler, Allah razı olsun. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.” der ve heybesini omuzladığı gibi başka bir memlekete gitmek üzere yola koyulurmuş.

Bir Ayet
“Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri hâlde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.” (Fâtır, 35/18)

Bir Hadis
“Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 26)

Bir inci
“Her şey, tıpkı çiçek gibi bir devran içre yaşar, çiçeklerini verdiğinde artık solacak demektir. Büyük medeniyetler de aynı şeyi ders vermiştir bize; zira her medeniyet kemaline erişir erişmez zevale başlamıştır. Bu gerçek, zevalin hakikatini anlamayan ehl-i dünyanın hakikati için de bir ibrettir. Dahası, bu insanlar bu dünyaya hak etmediği bir kıymet verirler. Nihayet dünya çiçeği, solmaya yüz tutunca da her defasında acıyla irkilir ve sonuna eriştiğine bir türlü inanmak istemez.”
Muhyiddin Şekur

Esmâ-i Hüsnâ
el-Âhir: Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve baki olan.
"

Mehmet Han