OkLogo

GENÇLERLE HAYATA DAİR

Hilal Koç Hancı

"Kur’an-ı Kerim ve sünnetin ışığında gençlerle bir söyleşi yapmak niyetiyle kaleme alınan Gençlerle Hayata Dair kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıktı. Prof. Dr. Soner Gündüzöz’ün hazırladığı eser, insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği pek çok durumu sistematik çerçevede ele alıyor.

Gençlerle Hayata Dair dört bölümden müteşekkil. İnancın Dinamik Gücü, Kur’an ile Dirilmek, 
Faydalı İnsan Olmak, Arınmanın Erdemi ve İbadet bölümlerinin her biri müstakil alt başlıklarla detaylı bir biçimde açıklanıyor. Konular ele alınırken ayetlerden alıntılar yapılması ve Hz. Peygamber’in (s.a.s) hayatından örnekler sunulması, İslam’ın karşı karşıya kaldığımız olaylara nasıl yorumlar getirdiğini resmediyor. Dipnotlarda kaynakların verilmesi okuyucunun daha geniş bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Hayatın anlamı üzerine bir girizgâh ile başlayan İnancın Dinamik Gücü bölümünde, imanın anlamı; Allah’ın sevgi ve merhametinin kâinata yansımaları; varlıklar üzerine düşünmenin sağladığı faydalar; hakikati inkârın hayata olumsuz etkileri ve Allah’ın varlığının delilleri ele alınıyor. Metnin akıcı üslubu ve zaman zaman sorulara yer verilmiş olması, okuyucunun dikkatini canlı tutmayı hedefliyor.

Allah kâinatı bir düzen üzerine yaratmış ve bu düzenin devamı için gerekli olan kuralları da insanlara bildirmiştir. Vahyin temel amacı hikmet, inanç, ahlak ve faziletin insanlara öğretilmesidir. Doğruluğu tartışılmaz olan ilahi bilginin kıyamete kadar insanlara yol göstererek rehberlik edeceği muhakkaktır. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’e hasredilen ikinci bölümde yazar, Allah ile kul arasındaki iletişimi çok yönlü olarak ele alıyor ve peygamberlerin hayatlarından kesitler sunuyor. Hayatın içinde var olmayı “Faydalı İnsan Olmak”la ilişkilendiren Gündüzöz, üçüncü bölümde de sosyal hayatın birçok veçhesinde insanın duruşu ile ilgili bilgiler veriyor. Evlilik ve eş seçiminin önemine, toplumun güçlü ve sağlam olmasında ailenin rolüne bu bölümde temas ediliyor.

Arınmanın Erdemi ve İbadet başlığı altında, İslam’ın ilme verdiği önem üzerinde duruluyor. Bilginin amaçsız bir eyleme mahkûm edilemeyecek kadar kıymetli olduğunun altı çiziliyor. Hz. Muhammed’in fayda vermeyen ilimden Allah’a sığındığına vurgu yapılarak amelin bilgiyi pekiştiren yönü öne çıkarılıyor. Eser, şekli ve şartları belirlenmiş ibadetlerin yanında, Allah’ın rızasını kazanmaya yönelik her türlü salih amelin de ibadet kapsamında olduğunu söyleyerek son bölümde sonsuz mutluluğa ulaşmanın yollarını da hatırlatmış oluyor.
"

Hilal Koç Hancı