OkLogo

FATMA HARAL EFE İLE TDV KADIN AİLE VE GENÇLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE…

Şule İskender

1976 yılında Sivas’ta doğdu. Sivas İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini tamamladı. 2012 yılında İlahiyat Ön Lisans eğitimini, 2017 yılında Sosyoloji Uzaktan Eğitim Programını bitirdi. Türgev Cerrahpaşa Yükseköğretim Kız Yurdu Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik görevlerinde bulundu. TDV Ankara Yükseköğretim Yurdunda kurucu müdürlük yaptı. TDV Yurtlar DE-Kİ dergisi editörlüğünde bulundu. Çeşitli dergilerde seyahat, tarih ve edebiyat yazılar kaleme aldı. 2007’de Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü projesi kapsamında “Şeriye Sicil Okumaları” grubunda görev aldı. 2019 Riccon Academy-Ademer Eğitim/ LİFE COACHİNG Eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk annesi olan Fatma Haral Efe, 2020 yılında TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevine getirildi.
Türkiye Diyanet Vakfına bağlı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü nedir, kısaca bahseder misiniz? Türkiye Diyanet Vakfı, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketidir. Bu doğrultuda Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde kadına, aile ve gençliğe yönelik eğitimler düzenliyor, kalıcı ve süreli projeler üreterek hayata geçiriyor. KAGEM ve Gönüllü Koordinatörlüğü olarak iki alt birimde proje ve faaliyetlerine devam ediyor. Kadın ve Gençlik Kolları faaliyetlerinin yürütülmeye başladığı iller; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Antalya, Kütahya, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Malatya, Manisa’dan oluşuyor. Farklı illerde kademeli olarak teşekkül süreçlerini sürdürmeyi planlıyoruz. TDV KAGEM, vakfımız çatısı altında toplumun her kesimine ulaşmak, onları İslam’ın ana kaynaklarından hareketle dinî bilgiyle, düşünceyle, kültür ve sanatla buluşturmak; toplumsal sorunlar karşısında proje üretmek üzere kurulmuş olup geniş ilgi ve sorumluluk alanlarıyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
TDV KAGEM’de çok sayıda yaygın eğitim ve akademik etkinlik düzenleniyor. Bize bu çalışmalardan bahseder misiniz? TDV KAGEM olarak genel ve özel gruplara yönelik din, düşünce, kültür, sanat ve edebiyat alanında çeşitli seviyelerde akademik, kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde kademeli düzeyde Kur’an-ı Kerim, dil ve sanat seminerleri düzenliyoruz. İslam ilimlerinin ana kaynaklarından hareketle, dinî bilginin gündelik hayata yansımaları konusunda temel bir perspektif sunmayı amaçlayan inanç, düşünce, ahlak ve psikoloji gibi alanları içeren öğle arası ve ikindi seminerleri gerçekleştiriyoruz. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin sözlü ve yazılı analitik düşünme yetisi geliştirebilmelerine ve mantık kurgusuyla düşünce yapısı sağlam metinler oluşturabilmelerine katkı sağlayacak okuma tartışma grupları oluşturuyoruz. Aile eğitimleri, gençlik fuarı ve yaz okullarımız başta olmak üzere çok sayıda yaygın eğitim ve akademik etkinlik düzenliyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerinizde toplumun çeşitli açılardan dezavantajlı durumda bulunan kesimlerine yönelik projeleri hayata geçiriyorsunuz. Sosyal sorumluluk alanında yaptığınız çalışmalar neler? Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü olarak yetim çalışmaları kapsamında; haftada bir gün psikolog, sosyolog, çocuk gelişimi, hemşire vb. mesleklerdeki gönüllülerimizle birlikte çeşitli sebeplerle ülkemize gelen mülteci yetim çocuklara; aynı zamanda devlet koruması altında, sevgi evlerinde, çocuk destek merkezlerinde kalan çocuklara yönelik psikodrama, sanatla terapi unsurları kullanarak grup çalışmaları yapıyoruz. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde 0-6 yaş çocuklarıyla birlikte kalan annelerin psiko- ahlaki ve sosyal düzeni içsel bir kabulle benimsemelerine ve iç görü kazanmalarına aynı zamanda cezaevi ortamında kalan çocukların sağlıklı bir gelişim göstermelerine destek olabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Yine gönüllülerle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında kadın sığınma evleri, “Büyüğüne Hürmet Ömrüne Bereket” sloganıyla huzurevi ve yaşlı evi ziyaretlerine, hasta ziyaretlerine, engellilere yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyoruz. “Bir Oyuncak Bir Umut” kampanyasıyla kriterleri tarafımızdan belirlenen, gönüllüler aracılığıyla toplanan oyuncak kitap kırtasiye malzemelerini, özellikle İdlib bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çocuklara hediye ediyoruz. “1 İyilik 1 Fidan” projesiyle Hatay özelinde özellikle ormanları yanan iller için fidan bağış kampanyası düzenleyerek 81 ilde TDV Hatıra Ormanları oluşturmak üzere çalışmalara başladık. Bu kampanyaya halkımız tarafından yurt içinde büyük teveccüh gösterildiği gibi yurt dışından da gurbetçilerimizin de büyük desteği oldu. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar diyerek “İyilik Karavanı”, kitap okumayan çocuk kalmasın diye “Köy Okullarına Kütüphane”, hiçbir çocuk üşümesin diye “İlmek İlmek İyilik” atkı, bere, eldiven, mont ve bot hediye projesini hayata geçiriyoruz. Vakfımızın yaklaşık 25.000 gönüllüsü bulunmaktadır. Bahsettiğimiz 13 ilde Kadın ve Gençlik Kolları yapılanmasında aynı zamanda 81 ilde şube temsilciliklerimizde gönüllülerimiz, faaliyetlere aktif katkı sağlıyor. Gönüllülerimizin bazıları maddi olarak destek veriyor bazıları da saha çalışmalarımızda yer alıyor. 
Toplumların geleceği olan gençler de her zaman gündeminizde. Gençlere yönelik çalışmalarınızdan bahseder misiniz? TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü olarak gençlerle çalışmayı önemsiyoruz. Sosyal çevresine duyarlı, sorumluluk sahibi gençlerin yetişmesi için ortam oluşturarak gençleri gönüllü çalışmalarına davet etmek ve gençlere alan açmak üzere 81 ilde gençlik kolları yapılanması başladı. 2014 yılından itibaren Kocatepe Gençlik Fuarı ile düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın önde gelen isimleriyle gençleri bir araya getirmeye, aynı zamanda gençlere yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezlerini ortak bir platformda buluşturmaya devam etmekteyiz. Gençlerimizle edebiyat ve sanat dünyasının sevilen isimlerini yüz yüze ve online platformlarda “KALEM Söyleşileri” altında buluştururken “Dr. Fatih Koca ile Müzik Söyleşileri” eşliğinde geçmiş nesille yeni nesil arasında köprüler kuruyoruz. Kadim medeniyetimize beşiklik eden şehirlerimizi “Medeniyetimizin Şehirleri” başlıklı söyleşi serisi ile yine genç katılımcılarımızın istifadesine sunarak kültür, sanat, dil, edebiyat ve akademik birçok alan başta olmak üzere donanımlarını artırmalarını merkezimizin öncelikli hedefleri arasında görüyoruz. Gençlere ilimle kuşanmasının yanında gönüllülük faaliyetleri, doğa yürüyüşleri, spor, sanat alanlarında sosyal sorumluluk projeleri geliştirme ve uygulamak üzere imkânlar sağlıyoruz.
Sanatın erken çocukluktan itibaren insan gelişimine olumlu etkisini hepimiz biliyoruz. KAGEM ve kültür-sanat desek neler söylersiniz? Kuruluş tarihimizden itibaren kültürel mirasımızı bir emanet titizliği ile çeşitli seminerler, etkinlikler ve söyleşilerle her kuşağa aktarmaya çalışarak geçmişle geleceğimiz arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Geleneksel İslam sanatlarımız ve modern sanatlara yönelik eğitimlerimize tezhip, çini, kat’ı, hat, ney minyatür, ebru, ciltçilik, fotoğrafçılık, kaligrafi vb. kategorilerde pandemi koşullarında dahi gerek fiziki mesafeli gerek online olarak oluşturulan belirli sayılarda özel gruplarımızla devam ediyoruz. Teveccühün çok iyi olması bizi uluslararası bir platforma da taşıdı; online olarak Almanya’daki 40 kişilik sanatsever gruba tezhip eğitimi veriyoruz. Bu teveccüh bize gösterdi ki sanatın sınırları yoktur.
Toplumun özü olan aile kurumunun önemini hepimiz biliyoruz. Tam da bu bağlamda TDV KAGEM, kadın ve aileye yönelik ne tür çalışmalar yapıyor, biraz anlatır mısınız? TDV KAGEM, kadınlar başta olmak üzere aile, baba ve birey eksenli eğitimler düzenlemektedir. Kişinin psikoloji, iletişim ve ebeveynlik yönlerinin desteklendiği birçok faaliyet ve proje, merkezimiz bünyesinde bulunmaktadır. Çalışmalarımızdan “Aile ve Biz Söyleşileri” ile anne babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesinin yanında çocuklarıyla kurdukları ilişkilerin daha nitelikli hâle gelmesi amaçlanmakta. Aynı zamanda bu proje ile evlilik sürecine adım atan ve yeni evlenmiş çiftlerin evlilik olgunluğunu kazanmaları, karşılaşacakları problemlere çözüm yolları bulmaları, sahip oldukları ortak değer ve ilkeler konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. “Ailede Çocuğun Dinî Eğitimi” projesi ile 4-6 yaş arasındaki çocuklara verilen din eğitiminde, eğitmenlere ve ailelere yardımcı olunması hedeflenmektedir. “Kendilik Serüvenimiz Psikoloji Seminerleri” ile özel ve sosyal hayatta karşılaşılan psikolojik problemlerin, bireyin hayatı üzerindeki etkilerine ve çözüm yollarına dair toplumun farkındalığını arttırarak bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Endişe ve belirsizlikler barındıran salgın sürecinde sosyal faaliyetler büyük ölçüde durduruldu. KAGEM bu süreçte çalışmalarına nasıl devam etti ve ediyor? Ülkemizi ve küresel ölçekte dünya kamuoyunu meşgul eden Pandemi sebebiyle ilk etapta “Evde Hayat Var” sloganıyla bu sürece destek vererek derslerimizi online platforma taşıdık. “Okuma-Tartışma”, “Öğle Arası Seminerleri”, “Psikoloji Seminerleri”, “Evlilik Okulu”, “Baba Olmak”, “Ramazan ve Hayat Seminerleri”, sanat, dil ve Kur’an-ı Kerim programlarımız ile eğitimin sürekliliğini sağlamaya gayret ettik. “Evde Hayat Var Seminerleri” kapsamında halkı manevi, sosyal, psikolojik açıdan desteklemek amacıyla alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan video içerikleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temasıyla 14 gençlik kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen “Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları” online olarak gerçekleştirildi. SÖYLEŞİ Bu kapsamda söyleşi, konferans, panel oturumları, konserler, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri düzenledik. 10-17 yaş grubundaki öğrencilere yönelik Kur’an-ı Kerim, Din ve Hayat derslerinin yanı sıra kültür, beslenme, psikoloji, sanat, kişisel gelişim gibi sosyal hayata dokunan konular içeren “Yaz Okulu” online ortamda yapıldı. Şu an ise KAGEM’in bütün eğitim programları dijital çevrim içi yayın mecraları kullanılarak pandemi öncesindeki yoğunluğu ile aynen devam etmektedir.
Ülkemiz geçtiğimiz günlerde İzmir depremiyle sarsıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu oradaydı, sizde oradaydınız. TDV KAGEM olarak ne tür yardımlarda bulundunuz? İzmir depremi sonrası vakfımızın mobil mutfağı hızlıca bölgeye ulaşmıştır. TDV personeli ve gönüllülerimiz, depremzedelere iki öğün sıcak yemek dağıtımı yapmıştır. KAGEM olarak İzmir Kadın Kolları, Manisa Kadın ve Gençlik Kolları ve İzmir şubemizle koordineli olarak gönüllülerimizin desteği ile çadırlarda kalan depremzedelere psiko-sosyal destek çalışmaları yapılmış; hijyen paketi, battaniye, maske, kıyafet çadırlardaki depremzedelere dağıtılmıştır. İhtiyaç üzerine çadır mescit ve çadır kütüphane kurulmuştur. Depremzedelerin evcil hayvanlarının gıda ihtiyaçları dahi tarafımızdan karşılanmıştır.

Şule İskender