ENGELLİLER İLMİHALİ
OkLogo

ENGELLİLER İLMİHALİ

Zeynep Çelik


Allah Teâlâ hayatı ve ölümü insan için yarattı. Yaşam bütün veçheleriyle insanlık için bir imtihandı. Dünya bir imtihan yeriydi ve herkesin sınavı farklıydı. Kimi maddi zorluklarla kimi manevi buhranlarla kimi sağlığıyla kimi evladıyla imtihan olmaktaydı.

Bu imtihanlar içinde elbette ki birini diğerinden daha ağır olarak addedemeyiz yahut birini diğerine tercih etme gibi bir cürete yeltenemeyiz. Zira her biri yaşayan kişi için zor ve çetindir. Bizler ancak kaybedilmeden önce sağlığın, yitirilmeden önce gençliğin kıymetini bilip zamanımızı israf etmeden doğru şekilde değerlendirmenin yollarını arayabiliriz. “Her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.” ayetinden güç alarak yaşadığımız zorluklara sabredip Rabbimizden kolaylık dileriz. Bizler imtihan dünyasında sadece kendi hayatımızla baş başa değiliz. Bir yanda kendi hikâyemiz akarken diğer yanda bütün bir toplumun hikâyesine de ortak oluruz. Bu nedenle bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluklarımız da imtihanımızın parçasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu sorumluluk bilinciyle toplumun bütün kesimlerinin kendi özel şartlarını dikkate alarak onların yaşamlarına dokunmaya, müşküllerini gidermeye, sorularını cevaplamaya çalışır. Sorulu Cevaplı Engelli İlmihali de böylesi bir sorumluluğun meyvesi olarak toplumun ihtiyacından doğmuş, sağlıklarıyla ilgili zorluk yaşayan insanlarımızın dinî ve sosyal hayatında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeyi gaye edinmiştir. Prof. Dr. Ahmet Yaman editörlüğünde hazırlanan kitap, herhangi bir sebeple engelli durumuna düşen fakat dinî mükellefiyetleri devam eden bireyler için itikat, inanç ve ibadet hususunda mütevazı bir katkı sunmayı amaçlar. Kitap bilhassa soru cevap tarzında kaleme alınarak engelli bireylerin ve ailelerin yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmaya çalışır.

“Din ve İnanç” bölümünde Prof. Dr. Metin Özdemir, yaratılışın hikmetini, yeryüzünde eşitsizliğin ve kötülüğün var edilmesinin hikmetlerini, İslam dininin engelli bireylere bakışını ele alıyor. Doç. Dr. Ali Kumaş, “İbadetler ve Sosyal Hayat” bölümünde engelli bireylerin ibadetleri yerine getirirken yaşadıkları zorluklar karşısında İslam’ın kolaylaştırıcı hükümlerini okurlarla buluşturuyor. Ayrıca hem engelli birey hem de ailesinin sosyal hayat içerisinde karşılaştıkları olumsuz, dışlayıcı tutumlar karşısında yapılması gerekenleri sıralayarak bütün bir topluma nasıl davranması gerektiği konusunda rehberlik ediyor. Kitapta dikkat çeken başlıklardan biri de “Ruhsal ve Zihinsel Engelli Bireylerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular”dır. Çünkü zihinsel ve ruhsal engelde artık mükellefiyetler, engelin derecesine göre büyük oranda ortadan kalkar, bireyin sorumluluğu ve bakımı ailesinin yahut vasisinin üzerindedir. Bu sebeple sadece engelli bireyin değil onun bakımıyla ilgilenen kişilerin yahut ailesinin de dinî ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları problemlerle ilgili bir rehberliğe ihtiyaçları vardır. Kitap bu yönüyle kuşatıcı bir şekilde toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekte ve insanımıza rehberlik etmektedir.


Zeynep Çelik