OkLogo

GENÇ HUTBELER

Mustafa Mirza Demir

Cuma ve bayram namazları başta olmak üzere belirli ibadetlerin yerine getirildiği esnada icra edilen, genelde vaaz ve nasihat içeren ve etkileyici konuşmayı ifade eden hutbe, bir irşat ve tebliğ aracıdır. Müminlerin rol modeli ve en büyük öğretmeni olan Peygamber Efendimizin de birçok vesileyle hutbe irat ettiğini; dinin hükümlerini, temel ahlak öğretilerini ve sosyal hayatı ıslah ve tanzim edici nasihat ve tavsiyelerini bu sayede beyan ederek tebliğ görevini en güzel şekilde yürüttüğünü muhtelif kaynaklardan öğrenmekteyiz. İslam dininin hükümleri ve nebevi ahlak hususlarında toplumu aydınlatma vazifesini yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, günümüzde özellikle Cuma günleri mescitlerde ve camilerde cem olan Müslümanlara minberlerden hitap ederek İslam tarihi boyunca devam edegelen bu geleneği yaşatmaktadır.
Bütün milletlerde ve kültürlerde olduğu gibi İslam toplumunda da gençlere, geleceğin teminatı nazarıyla bakılmakta ve gençlerin ilmî, akli, ruhi ve manevi olarak eğitim öğretimine büyük önem verilmektedir. Bu konuda en büyük örnek de yine hiç şüphesiz, âlemlere rahmet ve rehber olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimizdir. Çocukların ve gençlerin ahlaki gelişimi ve eğitimiyle özel olarak ilgilenen, onlara zekâ ve kabiliyetlerine göre vazife ve sorumluluklar veren Allah Resulü’nün (s.a.s.) İslam’a davet mektuplarını gençlere yazdırdığını; vahiy kâtibi, ordu kumandanı, elçi, davetçi ve öğretmen olarak vazifelendireceği kişileri özellikle gençler arasından seçtiğini biliyoruz. Anlayış, nezaket, müsamaha ve hususi alaka ile yaklaştığı gençleri yabancı dil öğrenmeye de teşvik etmiştir.
Başkanlığımız basılı yayınları arasında yerini alan “Genç Hutbeler” adlı kitap, akıcı ve kolay anlaşılır bir üslupla hazırlanmış. Hayatın her alanına hitap eden hutbe metinlerinden, İnancımız, Ahlaki Duruşumuz ve Sosyal Hayatımız adlı üç ana üniteden teşekkül etmektedir. Her bir ana başlığın altını birbirinden kıymetli ve faydalı bilgilerle, dinî ve ahlaki mevzularla dolduran eser, gençlerin diliyle yine gençlere hitap ediyor. Güncel mevzuları da atlamadan gençlerin kafasına takılan temel meselelere ışık tutmayı, iman, ibadet, ahlak ve sosyal hayata dair elzem görülen bütün konuları etraflıca izah ederek gençleri bilgilendirmeyi hedefleyen bu eser, etkili hutbe üslubuyla bu amacını en güzel şekilde başarmış görünüyor. Gençlerimizin severek ve istifade ederek okuyacağını umduğumuz bu eserin aynı zamanda peygamber mirası olan hutbe geleneğini de diri tutma yolunda önemli bir çalışma olarak sayılabileceği kanaatindeyiz. Keyifli okumalar dileyerek istifadenize sunarız.

Mustafa Mirza Demir