KategoriResmi
Yazar : Dr. Mustafa Tatcı
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751953384
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
YUNUS EMRE DİVANI

YUNUS EMRE DİVANI

Dr. Mustafa Tatcı

KİTAP HAKKINDA

"Eserin girişinde, birinci elden kaynaklardan hareketle Yûnus Emre’nin tarihî ve menkabevî kimliği, eserleri, dili, san’at anlayışı ana çizgileriyle kısaca incelenmiştir. Bilindiği üzere Yûnus’un şiirlerinden başka Risâletü’n-Nushiyye (Öğüt Kitabı) adlı bir mesnevîsi daha vardır. Bu seçmelerde adı geçen mesnevî eserin girişinde kısaca tanıtılmış fakat alıntı yapılmamıştır. Bugün ilmî bir gerçek olarak kabul edilmektedir ki, Yûnus’u takip eden ve Yûnus gibi yazıp söyleyen birden çok şâir vardır. Bunların başında XIV-XV. asırlarda Bursa’da yaşadığını sandığımız “Âşık Yûnus” gelmektedir. XIII. asırda Orta Anadolu’da yaşayan Bizim Yûnus’un şiirleriyle bu mutasavvıf şâirin şiirleri iç içe girmiş, birbiriyle karıştırıla gelmiştir. Yaptığımız çalışmalarda bazı tarihî belgeler ve dönemin diliyle ilgili özellikler dikkate alınarak bu iki şâirin şiirleri ayrıştırılmıştır. Eserin sonunda Âşık Yûnus’un şiirlerinden de 21 adet örnek bulunmaktadır. Bu eser, aşk ve mânâ dilimiz olan Yûnus’un tanınmasında, anlaşılmasında, çağın ve geleceğin Yûnuslarının yetişmesinde etkili olabilirse gayesine ulaşmış olacaktır. "