KategoriResmi
Yazar : Dr. Mustafa Tatcı
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751958532
E-Kitap : ePUB
Arrow
VAHİB ÜMMİ HALVETİ DİVAN-I İLAHİYAT

VAHİB ÜMMİ HALVETİ DİVAN-I İLAHİYAT

Dr. Mustafa Tatcı

KİTAP HAKKINDA

"Elmalı kültür havzasında yetişen, vahdet-i vücûd düşüncesine mensup şairlerin en önemli özellikleri, şüphesiz klasik sûfi terminolojisini Yûnus Emre üslûbuyla işlemeleridir. Ancak, bu şairler Yûnus geleneğini devam ettirirken şiir diline kendi damgalarını da vurmuşlar, gerek mahalli değerleri ve gerekse yaşadıkları rûhî tecrübeleri kendilerine özgü bir üslupla ifade etmişlerdir. Bu özellikler, Vâhib Ümmî başta olmak üzere onun silsilesine mensup bütün sûfî şairler için de geçerlidir. Bu çalışmada, Elmalı’da doğup yetişmiş olan Halvetiyye erkânına mensup Vâhib Ümmî’nin hayatı ve bilinen tek eseri Dîvân-ı İlâhiyâtı ele alınmıştır. Vâhib Ümmî’nin hayatı ve şiirleri edebiyat tarihimizde bir bütün olarak ilk kez ele alınmaktadır. Elinizdeki “Dîvân-ı İlâhiyât”tan yapılan seçmeler, eserin bilinen sekiz nüshasından beş tanesinin karşılaştırmasıyla ortaya konulmuştur. "