KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 978975195353
E-Kitap : ePUB
Arrow
V. Dini Yayınlar Kongresi

V. Dini Yayınlar Kongresi

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

"Başkanlığımız “kadın ve din” konulu yayınların niteliğinin artırılmasına ve sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2-4 Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara’da “Kadın Konulu Dini Yayınlar” başlıklı V. Dinî Yayınlar Kongresi gerçekleştirmiştir. Söz konusu kongrede, “kadın konulu yayınların tarihsel süreci, kadın konulu dinî neşriyat, kadın konulu dinî yayıncılığın sorunları, kadın konulu dinî yayıncılıkta gelecek için perspektifler” konuları ele alınmıştır. Ayrıca “kadının eğitim sorunsalı”, “kadın cinayetleri ve kültürel kodları” ve “modernizmin dayattığı cinsiyet kimlikleri” başlıklı seminerler gerçekleştirilmiştir. Kitap; Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamberin sünnetinde kadının, cinsiyet temelinde değil insanlık düzleminde ele alındığını ve kadın aleyhtarı anlayışların nassların sarih delaletine dayanmayıp dönemin zihniyet yapılarını yansıttığını, bunun da yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve İslam’ın muazzez Peygamberi hakkında birtakım istismarlara kapı araladığını ayrıntılarıyla ele almaktadır."