KategoriResmi
Yazar : Sadık Yalsızuçanlar
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751957252
E-Kitap : ePUB
Arrow
ÜMMİ SİNAN HALVETİ DİVAN-I İLAHİYAT

ÜMMİ SİNAN HALVETİ DİVAN-I İLAHİYAT

Sadık Yalsızuçanlar

KİTAP HAKKINDA

Eroğlu Nuri’nin yetiştirdiği Ümmî Sinân, İslam irfanının ve Yunus tarzı âşıkâne-ârifâne şiir geleneğinin seçkin bir adıdır. Yetiştirdiği Niyazî Mısrî adlı evrensel değerle de özellikle anılmalıdır. ‘Niyazî’nin dilinden Yunus durur söyleyen / Herkese bir can gerek Yunus durur can bana’ mısraıyla yürüdüğü izi de îma eden Niyazî Mısrî ile Türk şiir dilinde düşünme geleneği büyük bir irtifâ kazanmıştır. Dîvân-ı İlâhiyât’ı, İrfan Sofraları ve Risaleleri’yle Mısrî, irfan geleneğimizin tek başına bile olsa muazzam bir hazinesini oluşturur. Mısrî’yi eğiten, onu bir insan-ı kâmil hâline getiren büyük üstadı Ümmî Sinân’dır. Ümmî Sinân da hem Dîvân-ı İlâhiyât’ı hem de diğer eserleriyle, bu büyük geleneğin özel bir halkasını teşkil eder.