KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU PEYGAMBERİMİZ VE AİLE

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU PEYGAMBERİMİZ VE AİLE

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Küreselleşen dünyada aileyi hedef alan ve aile içinde yaşanan sorunlar hepimizi etkilemekte, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi değer ve sınır tanımaksızın aile mahremiyetini, aile bireylerinin haklarını ve ailenin saygınlığını zedeleyebilmektedir. Sadakatsizlik, vefasızlık, tahammülsüzlük, bilinçsizlik ve şiddet gibi sebeplerle ailelerimiz ciddi anlamda zarar görmektedir. Kuşkusuz ailenin bozulması, toplumun temelinin sarsılması ve değerlerimizin kaybı demektir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması için Kur’an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle çözüm üretmek hepimizin sorumluluğudur. Bizlere her konuda örnek olan Peygamberimiz, aile ve akrabalık ilişkilerinde de en güzel örnekleri sunmuştur. O, örnek yaşayışıyla Yüce Allah’ın Kur’an’da belirlediği ölçülerin pratiğini göstererek, onların nasıl uygulama sahasına konulacağını net bir biçimde ortaya koymuştur. Onun peygamber olmadan önceki hayatı da, sonraki hayatı da dün olduğu gibi, bugün de insanlığı aydınlatacak eşsiz güzelliklerle doludur. Başkanlığımız öteden beri Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nda tema olarak “Peygamberimiz ve Aile” başlığının ele alınması karara bağlanmıştır. Hafta vesilesiyle Peygamberimiz ve Aile konulu “Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu” düzenlenmiştir. Bahse konu Uluslararası Peygamberimiz ve Aile Sempozyumu’nun tebliğ ve müzakerelerinin kitap olarak basılması, bu alanda bir kaynak teşkil edeceği gibi tarihî bir vesika olarak kurumsal hafızanın oluşmasına da katkı sağlayacaktır.