KategoriResmi
Yazar : Prof. Dr. Ahmet Güç
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9751932718
E-Kitap : PDF
Arrow
SATANİZM

SATANİZM

Prof. Dr. Ahmet Güç

KİTAP HAKKINDA

Bu çalışmanın yegâne amacı konuya ilgi duyanlara ve özellikle ülkemiz gençlerine faydalı olabilmektir. Dolayısıyla çalışmada hiçbir şahıs veya grup doğrudan hedef alınmamış; saldırgan ve suçlayıcı bir üslûp kullanmaktan özellikle sakınılmış ve konu mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde ve hiçbir tasarrufta bulunmadan tamamen bilimsel yöntemlere uygun olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan, Satanistler’in yer yer dayandığı veya karşı çıktığı dinî unsurlar Yahudilik ve özellikle de Hristiyanlık gibi dinlerden alınmış olduğundan çalışmada pek çok dinî unsur veya kavrama yer verilmiştir. Ayrıca konunun her seviyedeki okuyucu tarafından anlaşılmasına yardımcı olabilmek düşüncesiyle, çalışmada geçen dinî unsur veya kavramların hangi dinde ne anlama geldikleri dipnotlarda açıklanmaya çalışılmıştır.