KategoriResmi
Yazar : Mehmet Keskin
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751963277
E-Kitap : ePUB
Arrow
Şafii Fıkhı 2.Cilt

Şafii Fıkhı 2.Cilt

Mehmet Keskin

KİTAP HAKKINDA

İbadetler, sağlıklı bir şekilde ifa edilirlerse anlam ve değer kazanırlar. Bunun için de ibadetlerin dinde belirlenen ölçü ve kurallara uygun bir tarzda ifa edilmeleri gerekir. Mensubu olduğu din hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her Müslümanın ilmihal kitaplarında açıklamalı bir şekilde yer alan ölçü ve kuralları bilmesi gerekir. Kitapta; akaid, ibadet, helal, haram, şahsî hâller ve muamelata dair bilgiler, okuyucularımıza anlaşılır, sade bir dille ve ilmî metodlara bağlı kalarak açıklanmaya çalışılmıştır. Adından da anlaşıldığı gibi Şafii mezhebini esas alan kitapta yer yer Hanefi mezhebinin görüşlerinden de bahsedilerek okuyucularımızın mukayese yapmalarına imkân verilmiştir. Şafii mezhebine mensup Müslümanların çoğunluğu itikadda Eş’arî mezhebini benimsediklerinden dolayı Akaid bölümünde Maturidi mezhebinin görüşleriyle birlikte Eş’arî mezhebi esas alınmıştır.