KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2018
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751970329
E-Kitap : ePUB
Arrow
ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ŞÂFİÎ MEZHEBİNE MENSUP KİŞİLERE İMAMLIK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KİTAP HAKKINDA

İmamlık makamının ilk sahibi Hz. Peygamber’dir. İmamlığın nasıl yapılacağını Resûlullah’a (s.a.s.) Hz. Cebrail’in öğretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) hastalığının ağırlaşması sebebi ile mescide gelemediği durumlarda Hz. Ebubekir’i ashaba namaz kıldırmakla görevlendirmiştir. Mahiyet itibarı ile imamlık görevi dinî ve sosyal açıdan önemli bir sorumluluk mevkii olduğu için bu görevi yerine getirecek olanların belli niteliklere sahip olması zorunludur. Buna göre imamın yeterli ilmî alt yapıya sahip olması, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuması, takva ve güzel ahlak sahibi olması bu niteliklerin başında gelir. Dört fıkıh mezhebinden her biri Kur’an ve Sünneti anlama çabası içinde olmuşlardır. Dolayısıyla din görevlisinin, bulunduğu yörede uygulanan mezhebin temel özelliklerini bilmesi önemlidir. Mihrap hizmeti yürütülürken cemaatin mensup olduğu mezhebe ait farklı uygulamalara riayet edilmelidir. Bu sebeple farklı mezhebe mensup Müslümanların bulunduğu yörelerdeki din görevlilerinin bu konuda destelenmeleri gerekmektedir. İşte elinizdeki kitapçık bu amaçla hazırlanmıştır. Çalışmada Şâfiî mezhebine mensup olanların bulunduğu yerlerde görev yapacak İmam-Hatiplerin bilmesi gereken bazı temel konulara Şâfiî mezhebi esas alınarak yer verilmiştir.