KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
E-Kitap : ePUB
Arrow
RİYAZÜ'S - SALİHİN METİN VE ÇEVİRİ-3

RİYAZÜ'S - SALİHİN METİN VE ÇEVİRİ-3

KİTAP HAKKINDA

Hadis edebiyatı içinde sünnetin insan davranışına örnek teşkil edecek numunelerini içeren müstakil eserler de bulunmaktadır. Halkın eğitimi, irşadı, yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi açısından oldukça önemli olan bu eserlerde özellikle bireysel ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili olan hadisler bir araya getirilmiştir. Bu derlemelerle Müslümanların itikad, ibadet, ahlâk ve muamelat sahasında İslâm’ın yüksek umdelerine göre davranmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Ebû Zekeriyya en-Nevevî’nin (676/1277) İslâm ahlâkını ve âdâbını öğretmek maksadıyla 1.900 hadisi derlediği Riyâzü’s-sâlihin adlı eser de tarih boyunca geniş halk kitleleri tarafından büyük ilgi görmüştür. Birey ve toplumun ihtiyaçlarına İslâm’ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması bakımından insanlar için bir rehber olan bu eser, asırlarca İslâm dünyasında Müslümanların el kitabı olma özelliğini korumuş, Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap olmuştur. Eserin İslâm dünyasında bu derece revaç bulmasında elbette hem derlenen hadislerin hem de yazarın kişiliğinin, ihlas ve samimiyetinin büyük rolü olmuştur. Bu haliyle eser, kişiyi âhirete hazırlamayı, iyi ve güzel olana yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutmayı, nefsi terbiye edip ahlâkı güzelleştirmeyi amaçlıyor. Başkanlığımız, bugüne kadar defalarca baskısı yapılan eseri, anlaşılır ve sade bir dille yeniden tercüme ederek, üç cilt halinde günümüz okuyucusunun istifadesine sunuyor.