KategoriResmi
Yazar : Doç.Dr. Selim Özarslan
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2013
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751948229
E-Kitap : ePUB
Arrow
PEZDEVİ'NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

PEZDEVİ'NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ

Doç.Dr. Selim Özarslan

KİTAP HAKKINDA

Kelam, ilahî söz olan Kur’an-ı Kerim’in temelde itikat ve inançla ilgili ayetlerinin anlaşılması ve yorumunu esas alan, İslamî ilimlerin de temelini oluşturan bir bilim dalıdır.Türkler’le meskûn yerde doğup yetiştiği için Türk asıllı olup Türkçe’yi de bildiği ifade edilen Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevî kendisi ve eserleri üzerinde çok az çalışma bulunan önemli Mâtürîdî kelamcılarındandır. Pezdevî’nin kelamî görüşlerini merkeze alan bu çalışma, Pezdevî’nin eseriyle örtüşmekte ise de konunun iyice anlaşılması ve okumayı kolaylaştırmak amacıyla bazı başlıklara da yer veriyor. Pezdevî’nin hayatı, eserleri ve metodunu açıklayan özlü bir girişten sonra bilginin neliği, âlemin mahiyeti ve dinin aslını oluşturan Allah’ın varlığı ve birliğiyle ilgili konular ele alınıyor. Günümüz insanı için önemli bir konu olan nübüvvetin ispatına ilişkin görüşleri izah ediliyor. Ayrıca insan fiilleri sorunu ve imanın neliğine ilişkin çeşitli görüşleri irdeleniyor. Bu yönleriyle kitap önemli bir kelamcının, öteki dünya ile ilişkin problemlerine Kur’an’ın ışığında Ehl-i sünnet perspektifinden çözümler sunması, dirilişin imkanını naklî argümanlar yerine insandaki adalet duygusundan hareketle aklî yönden kanıtlamaya çalışmasını inceleyerek günümüz problemlerine de çözümler sunmayı amaçlıyor.