KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Moğolca
E-Kitap : PDF
Arrow
PEYGAMBERİMİ ÖĞRENİYORUM MOĞOLCA

PEYGAMBERİMİ ÖĞRENİYORUM MOĞOLCA

KİTAP HAKKINDA

Эрхэм хүндэт хүүхдүүд ээ! Бидний шашин бол Ислам, бидний бошиглогч Мухаммед (с.а.с), бидний ариун ном бол Коран юм. Бид Төгс Хүчит Бурханд итгэдэг Хэрэв бид бүгдээрээ хайрлаж, Ариун номынхоо тушаалуудыг хэрэгжүүлбэл аз жаргалтай, амжилтанд хүрэх болно. Хэрэв тийм бол бид бошиглогчоо мэдэж, хайрлаж, түүний үлгэр жишээг дагах ёстой. Энэ ном танд туслах зорилгоор бүтээгдсэн болно. Унших дуртай байх гэж найдаж байна.