KategoriResmi
Yazar : Doç. Dr. İsmail Karagöz , Doç. Dr. Halil Altuntaş
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2013
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751943323
E-Kitap : ePUB
Arrow
ORUÇ İLMİHALİ

ORUÇ İLMİHALİ

Doç. Dr. İsmail Karagöz

Doç. Dr. Halil Altuntaş

KİTAP HAKKINDA

İbadet, inanan insanın inandığı varlıkla iletişimidir; Allah’a olan sevgi, saygı ve bağlılığın bir göstergesidir. Yerine getirilen ibadetin anlamını, amacını ve hikmetini bilmek ve bunu gözetmek ibadet etme bilincinin bir parçasıdır. Dini hayatın yaşanmasında bilgilenme önemli bir yere sahiptir. Dinî bir görev olması yanında ibadet, hem bireysel hem de toplumsal olarak eğitici, ahlakî bir işleve sahiptir. Eser, ibadetin bu anlam ve önemi doğrultusunda ‘oruç’ ibadetini ele alıyor. Samimiyetin oruç ibadetinde en üst düzeyde oluşuna dikkat çekiyor, orucu; irade, sorumluluk, sabır ve samimiyet eğitim programı olarak değerlendiriyor. Oruçta önemli olanın günün belli saatlerinde aç ve susuz kalmak olmadığını vurguluyor. Bir giriş ve dört bölümden oluşan eser, ‘Ramazan ayını’ ve ‘Oruç ibadetini’ kavramsal bir çerçeve içerisinde ele alıyor. Orucun değeri, önemi ve faziletinden bahsederken her bir konu başlığını içeriği net bir şekilde ifade edecek cümleler şeklinde hazırlıyor. Tarihi seyri içinde oruç ibadetine yer verdikten sonra farz oluşuna ve çeşitlerine değiniyor. Ayet ve hadisleri orijinal metinleri ile birlikte aktararak oruçla ilgili fıkhi hükümleri zikrediyor ve “Ramazan ve Oruç Sevinci: Bayram” konusu ile sona eriyor. Bu bölümde bayram namazının nasıl kılındığından, fıtır sadakası vermenin ve ziyaretlerde bulunmanın öneminden, yoksul ve muhtaçlara yardım etmenin gerekliğinden bahsediliyor. Mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılır bir dil kullanılan Oruç İlmihali adlı eserde, oruç ibadetinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi konusunda Müslüman milletimize yardımcı olmak hedefleniyor.