KategoriResmi
Yazar : Doç. Dr. Ülfet Görgülü
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2017
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751966490
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
ONUR VE İFFET

ONUR VE İFFET

Doç. Dr. Ülfet Görgülü

KİTAP HAKKINDA

Kavram olarak “onur”, hem insanın “itibar ve şerefini”, kendisine duyduğu öz saygıyı hem de başkalarının ona gösterdiği saygının dayandığı kişisel değeri ifade eder. İnsanı diğer canlılardan ayıran kendisine has özellikler vardır ve bu üstün özellikler “insan onuru” kavramını ortaya çıkarır. İnsan için “onur sahibi olmak”, sonradan bahşedilmiş bir durum olmayıp yaratılıştan gelen, fıtraten verili bir nimettir. Ama “onurlu insan olarak kalmak” kişisel özen ve gayreti gerekli kılmaktadır. İnsan kendi değerinin farkına varıp itibarını idrak ettiğinde, davranışlarıyla bu itibarı koruma çabası içinde olacak, bunun için de iffet erdemini hayatının mihveri yapacaktır. “İffet”, insanın bedenî ve maddî hazlara aşırı düşkünlükten korunmasını sağlayan ahlakî bir özelliktir. İffet; yeme, içme ve cinsel arzular konusunda ölçülü olmaktır. İffet; aşırı istekleri bastırıp onları dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanılan bir erdemdir. İnsanların hangi dil, din, cinsiyet ve ırka sahip olurlarsa olsunlar insan olmak yönüyle onurlu olduğunu vurgulayan eser, bir Müslümanın, hem kendi onuruna sahip çıkmakla hem de başkalarının onurunu korumakla yükümlü olduğuna dikkat çekiyor. Bu yönleriyle eser kısa ve özlü bir şekilde dürüst, iffetli ve onurlu bir yaşamın anlam ve önemini kavramak isteyen okuyucuların karşısına çıkıyor.