KategoriResmi
Yazar : Dr. Mustafa Tatcı
Yayın Evi : DİB
ISBN : 9789751958525
E-Kitap : ePUB
Arrow
NİYAZİ MISRİ HALVETİ DİVAN-I İLAHİYAT

NİYAZİ MISRİ HALVETİ DİVAN-I İLAHİYAT

Dr. Mustafa Tatcı

KİTAP HAKKINDA

Hazret-i Mısrî fikirleriyle bütün çağlara hitap eden ve insanlığın varmak istediği hakîkatin şahikalarında dolaşan bir gönül adamıdır. O, İslam’ın derinliğini idrak eden bir arif-i billah olduğu kadar, Türkçe’nin de inceliklerini bilen bir edîb-i muhteremdir. Eserlerinde vücûd birliğini, ilahî aşkı, hilkat ve fıtrat sırrını, eşyanın ve en mütekamil varlık olan insanın hakikatini anlatırken dile yüklediği mana karşısında şaşırıp hayret etmemek mümkün değildir. Mısrî, hakîkaten İslam irfanında olduğu kadar Yûnus Emre’den beri işlenip damıtılan aşk ve mânâ dilimizin de zirvesidir. Bundandır ki irfana aşk ile ulaşmak isteyen kişilerin yolu bir şekilde Yûnus’a ve oradan da Hazret-i Mısrî’ye uğramak durumundadır. Mısrî’nin seyr ü sülûk tecrübelerini anlattığı “Dîvân-ı İlâhiyâtı”nı okuyup anlamaya çalışmak, insanın bir mânâda İslâm’ın irfanî derinliğini ve vücûd birliğini idrak etmesi anlamına gelmektedir.