KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
E-Kitap : PDF
Arrow
MÜSLÜMAN KİMDİR (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

MÜSLÜMAN KİMDİR (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Në këtë broshurë shpjegohet marrëdhënia ndërmjet termave “musliman” dhe “Islam”, duke theksuar se gabimi që bën një musliman është personal dhe Islami nuk e aprovon kurrë atë. Shpjegohet shkurtimisht se si një person mund të hyjë në Islam dhe parimet e besimit që duhet të besojë për të qenë musliman. Broshura, me shembuj nga Kur’ani shpjegon gjithashtu karakteristikat morale, përgjegjësitë shoqërore, sjelljet që duhen shmangur dhe gjërat që duhet të bëjë një musliman për të fituar jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër.