KategoriResmi
Yazar : İmam-I Gazalî
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2014
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751959836
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
MİŞKATU'L-ENVAR

MİŞKATU'L-ENVAR

İmam-I Gazalî

KİTAP HAKKINDA

Tarihin kaydettiği en büyük İslam âlimlerinden biri hiç şüphesiz Ebu Hamid Muhammed Gazalî’dir. Selçukluların son döneminde yaşayan Gazalî, geride bıraktığı yüzlerce eser ile gerek İslam âleminde gerekse insanlık âleminde çok derin izler bırakmıştır ve bırakmaya devam etmektedir. İslam âlimlerince kendisine “Hüccetü’l-İslam” yani, “İslamın delili” denilmiştir. Başkanlığımız, Yüce Kitabımız etrafında ortak duygu ve bilgi birlikteliği oluşturmak, onun huzur ikliminde insanlığı buluşturmak, böylece yeni farkındalıkların oluşmasına katkı sağlamak amacıyla geçmişten günümüze pek çok eser yayımlamıştır. Yine bu amaca hizmet etmek üzere “Kur’an Kitaplığı” adıyla bir seriden müteşekkil eserler vücuda getirilmiştir. Bu eserler, ilahî kelâmın hikmet ve inceliklerini, içerdiği nükteleri ortaya koyması yönüyle de önemi haizdir. Söz konusu eserleri, Yüce Kitabımızın çağrısına kulak vermek, onu anlamak ve öğretilerini yaşamak adına atılmış bir adım olarak değerli okurlarımızın istifadesine sunuyoruz. Mişkat, zücace, misbah, zeyt ve şecere'nin manasını, âyet ve hadislerde bildirilen ilahî nurların sırlarının açıklanma talebi üzerine telif edilen Mişkatu’l-Envar, Gazalî’nin ömrünün sonlarına doğru yazmış olduğu tasavvufi eserlerinden biridir. Eser, onun ontoloji ve epistemolojisini (varlık ve bilgi felsefesini) yansıtmaktadır. Esas itibariyle, “Allah göklerin ve yerin nurudur.” âyetinin yorumundan ibarettir.