KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751942593
Arrow
Minberden Öğütler 1

Minberden Öğütler 1

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Elinizde bulunan Minberden Öğütler isimli bu eser, Başkanlığımızca hazırlanan ve ülkemiz genelinde camilerde okunan bazı hutbeleri içermektedir. Bu hutbelerin en önemli özellikleri olarak şu hususlar sayılabilir: Kur’an ve Sünnet referanslı dini bilgiyi dinleyicinin/okuyucunun zihninde ve gönlünde kalıcı izler bırakacak şekilde özlü olarak sunması; konuları, günümüz insanının anlayabileceği şekilde güncel bir dille, hikmetli bir üslupla ve gündelik hayata dair kesitlere yer vererek ele alması; bu bağlamda, duygu boyutunu göz önünde bulundurarak gönül diline, kuşatıcı olması gerektiğinden hareketle biz diline sahip olması… Kitapta yer alan hutbeler öncelikle iman konusundan başlamak üzere ibadet, ahlak ve diğer konulardaki hutbeler şeklinde sistematik olarak sıralanmıştır.