KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751966001
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
MEVLİD KÜLLİYATI KLASİK DÖNEM-2

MEVLİD KÜLLİYATI KLASİK DÖNEM-2

KİTAP HAKKINDA

Hz. Peygamber (s.a.s.) için müstakil olarak kaleme alınan edebî türlerin en yaygın olanlarından biridir, mevlidler. Mevlidler, Peygamber sevgisiyle birlikte İslam’ın tevhid anlayışını, varlık tasavvurunu, ahlak ve bilgi telakkisini gayet estetik bir üslupla sanatsal bir çerçevede sunan edebî eserler olarak önem taşırlar. Bu şaheserlerin “öncü metni”, bir “kurucu metin” olarak temayüz eden Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ıdır. Vesîletü’n-Necât… Kurtuluş vesilesi. Neden kurtuluş? İçine düşülen fetretten kurtuluş! Süleyman Çelebi’ye göre fetret, Hz. Peygamber’in manevi şahsiyetine, Kur’an, sünnet ve dinine bağlanmakla aşılacaktır. Bu bakımdan Vesîletü’n-Necât, müminlerin Hz. Peygamber’e olan bağlılıklarını yenileyen ve kuvvetlendiren bir metindir. Burada üzerinde durulan Hakîkat-i Muhammedî ve Nûr-ı Muhammedî meselesinin temel saiki, varlığın merkezine Hz. Peygamber’i koyarak bir varlık anlayışına ve bir dünya tasavvuruna ulaşmaktır. Süleyman Çelebi bu derin felsefi mülahazayı eserinde muhteşem üslûbuyla dile getirmiştir. Geriye bıraktığı biricik eseriyle Süleyman Çelebi, altı yüz yıldır bu toprakları mayalamanın yanında; Rumca, Arapça, İngilizce, Almanca, Boşnakça, Arnavutça, Çerkesçe ve Gürcüce’ye yapılan çevirileriyle oldukça geniş bir kültür havzasına sesleniyor.