KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : PDF
Arrow
MESLEĞE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ KONULU AYET VE HADİSLER

MESLEĞE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ KONULU AYET VE HADİSLER

KİTAP HAKKINDA

Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, din hizmetlerinin etkin, verimli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yürütülebilmesi için personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleği ile ilgili yeni gelişmelere uyumunu sağlamak amacıyla çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bunlardan biri de personelin teorik ve pratik açıdan görevin gerektirdiği meslekî bilgi, beceri ve formasyona sahip olmasını amaçlayan ve kendi içinde birçok dersten oluşan ‘Mesleğe Hazırlık Eğitimleri’dir. Mesleğe hazırlık eğitimlerinin genel amaçları kapsamında ders materyali olarak hazırlanan ve ibadet başta olmak üzere farklı konulara ilişkin ayet ve hadis seçkilerinden oluşan bu çalışma; mesleğe yeni başlayan personelin din hizmetleri faaliyetlerindeki hazır bulunuşluk ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bununla birlikte vaaz ve irşat faaliyetlerinin hazırlanması ve sunumunda konuların ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle temellendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayet ve hadislerin açıklamalarında Diyanet İşleri Başkanlığının mealleri ve Hadislerle İslam eseri esas alınıyor. Bu yönleriyle “Mesleğe Hazırlık Eğitimleri” adlı eser, faydalı bir kitap olarak okuyucularının karşısına çıkıyor.