KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9786254354137
E-Kitap : ePUB
Arrow
Mescid-i Nebevî’nin Gölgesinde Ashab-ı Suffe

Mescid-i Nebevî’nin Gölgesinde Ashab-ı Suffe

KİTAP HAKKINDA

"“Dostlar, arkadaşlar” anlamındaki “ashab” ile “gölgelik” manasına gelen “suffe” kelimelerinden oluşan “Ashabı Suffe”; Mescid-i Nebevinin giriş kısmında ikamet eden ve orada Hz. Peygamber (s.a.s)’in gölgesinde ilim tahsil edenleri ifade etmektedir. Allah Resulünün mesajını içtenlikle benimseyen ve bu mesajı farklı coğrafyalara ve nesillere aktaran bu samimi şahsiyetler, kendilerinden sonraki Müslüman kuşaklar için kaynaklık ve örneklik teşkil etmişlerdir. Eserde bu örnek şahsiyetlerden; “Mus’ab b. Umeyr, Bilal-i Habeşi, Ammar b. Yasir, Abdullah b. Mes’ud, Habbab b. Eret, Sa’d b. Ebu Vakkas, Ebu Zer el-Gıfari, Abdullah b. Ömer, Selman-ı-Farisi, Ebu Said el-Hudri, Suheyb b. Sinan, Ebu Hüreyre, Huzeyfe b. Yeman, Ebü’d-Derda, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Osman b. Maz’un, Salim Mevla Ebu Huzeyfe, Amr b. Abese, Abdullah Zülbicadeyn, Sevban b. Bücdüd, Zeyd b. Hattab, Mikdad b. Esved, Bera b. Malik” anlatılmaktadır."