KategoriResmi
Yazar : Prof.Dr. Kamil Güneş
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : ePUB
Arrow
MELEKLERE İMAN

MELEKLERE İMAN

Prof.Dr. Kamil Güneş

KİTAP HAKKINDA

Elinizdeki kitabın temel amacı melekler hakkında dinî kaynaklara dayalı bilgi vermektir. Eserin birinci bölümünde meleklerin varlıklarının gerçek olduğu, kendilerine ait bazı niteliklerinin bulunduğu, çeşitleri ve görevleri gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca insanlarla melekler arasındaki ilişkiler ve melek inancının hayatımıza yansımaları gibi hususlar ele alınmıştır. Kitabın diğer bölümlerinde meleklere imanla doğrudan ilgili olmayan ancak “görünmeyen varlıklar” olması bakımından işlenmesinde fayda mülâhaza edilen cinler ve şeytan konusuna yer verilmiştir. Bu çerçevede ikinci bölüm cinlere ayrılmıştır. Burada cinlerin varlıklarının da gerçek olduğu, mahiyet ve özellikleri üzerinde durulmuş, cinlerin insanlarla ilişkileri hususu da bu bölümde işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise şeytan konusu ele alınmıştır. Şeytanın mahiyeti, Hz. Âdem ile olan kıssası, şer odaklı bir varlık olarak insanlara yönelik hedefleri ve yaptıkları, yaratılışının hikmeti ve kıyamet günündeki durumu bu bölümde incelenmiştir. Duyularla algılanamayan melek, cin ve şeytan konularında doğru bilgiyi Hz. Peygamber’den öğrenmek durumunda olduğumuz kesindir. Gerek Kur’ân-ı Kerim gerek hadîs-i şerifler, gaybla ilgili hususlarda Müslümanlar için en sağlıklı bilgi kaynaklarıdır. Kitabın içeriğinde akla gelebilecek sorulara Kur’an, hadis ve akıl bağlamında cevap bulmaya çalışılıyor.