KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
E-Kitap : PDF - ePUB
Arrow
Meclis-i Meşayih Nizamnamesi Osmanlıca ve Türkçesi (Hizmete Özel)

Meclis-i Meşayih Nizamnamesi Osmanlıca ve Türkçesi (Hizmete Özel)

KİTAP HAKKINDA

"Osmanlı Devleti’nde, dini hayatın geniş bir hürriyetle yaşanmasının bir yansıması olarak, tasavvufi bir öğreti ile müntesiplerini terbiye eden ve hem Hak’la hem halkla daha uyumlu bireyler olmalarını temin eden tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler her zaman var olmuşlardır. Varlık gayelerine münasip olarak da zaman içerisinde faziletli bireyler, Allah aşkıyla dolu gönüller, mümtaz simalar yetiştirmişler, ulvi cemiyetlerin teşekkül etmesine sayısız katkılar sağlamışlardır. Ancak insanların teveccühünü ve rağbetini kazanan her şey gibi, bu kurumlar da belirli bir süre sonra suiistimal edilerek sahteleri ihdas edilmeye, tarikat kisvesi altında art niyetli faaliyetler yapılmaya başlamıştır. Devlet-i Aliyye’de bu durumdan ilk rahatsızlık duyan, yine tasavvuf ehli olmuş ve kendi aralarına girmeye çalışan sapkın inanışlı kimselerin var olduğunu ve bunların denetlenmesini talep ettiklerini, ilgili idari mercilere iletmişlerdir. Tekke ve zaviyelerin denetimi hakkında ortaya konulan en etkili uygulama 1866 tarihinde kurulmuş olan Meclis-i Meşâyih kurumudur. Öyle ki Meclis bu alanda, ‘tarihsel süreçte devletin denetim ve kontrolünü temin eden karar ve yönelişlerinin “müesseseleşme” düzeyinde nihai şekli olarak görülmektedir. Nizamnamenin son hali, Mustafa Kara tarafından kaleme yayımlanan bir eserde latin harfleriyle ilim dünyasına kazandırılmıştır. Söz konusu eser TBMM arşivinden temin edilen metin ile karşılaştırıldığında bir kısım eksiklikler, takdim ve tehirler bulunduğu için nizamnamenin son şekli Latin harflerine tekrar aktarılmış ve orijinal metinle birlikte okuyucunun istifadesine sunulmuştur."