KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Filipince
E-Kitap : PDF
Arrow
Kuran Son Vahiy (Filipince Broşür)

Kuran Son Vahiy (Filipince Broşür)

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Ang buklet na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Banal na Qur’an, na siyang huling kapahayagan na ipinadala ng Allah (swt) sa sangkatauhan. Ang proseso ng paghahayag ng Qur’an, paghahanda ng mga kopya nito, pagiging tunay ng teksto nito sa kasalukuyan, ang katangian nito bilang isang himala, ang mga mensaheng nilalaman nito at ang patnubay nito para sa mga tao ay maikli na ipinaliwanag sa buklet na ito.