KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
E-Kitap : PDF
Arrow
KUR'AN SON VAHİY (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

KUR'AN SON VAHİY (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Në këtë broshurë, trajtohet Kur’ani Kerim, shpallja e fundit e dërguar nga Allahu për njerëzimin. Këtu flitet po ashtu për procesin e shpalljes së Kur’anit, shumimin e kopjeve dhe autenticitetin e tij deri në ditët e sotme, Kur’anin si mrekulli, si dhe për mesazhin që përmban dhe të qenurit e tij udhëzimin për njerëzit.