KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2012
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751952370
E-Kitap : ePUB
Arrow
KADIN VE AİLE YAZILARI

KADIN VE AİLE YAZILARI

KİTAP HAKKINDA

İnsanlığın varoluş sürecinden bu yana kadın, farklı yönleriyle en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Batıl inanışların ve yerleşik kültürlerin etkisiyle kadın, kimi zaman ilimden, sosyal hayattan ve doğal kimliğinden soyutlanmak istenmiş, kimi zaman da okuması, öğrenmesi, düşünmesi yasaklanmış, ilahi öğretiye ters biçimde ve zıtlıklar içerisinde ‘öteki’ kabul edilmiştir. Oysa İslam nazarında kadın, erkekle birlikte “oku!” emrinin ilk muhatabı, el üstünde tutulması gereken bir emanet, güzel muamele edilmeyi hak eden bir eş ve ayakları altına cennet serilen bir annedir. Toplumun huzuru ve aydınlık dolu bir gelecek; kadının hukukunun korunması, eğitim, sosyal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki konumunun güçlendirilmesiyle yakından ilgilidir. Kadın konulu yayınların kısır tartışmaların girdabına girmeden, metodik, bilimsel ve sağlıklı bir zeminde ele alınması da bir zorunluluktur. Zira kadın konusunda üretilen bilgi ve yayın müktesebatında; popülizm, ticari beklenti vb. yanlış anlayışlardan uzak, bilimsel bir üst bakışa ihtiyaç vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, kadınların dini bilgi düzeylerinin artırılmasını, kadına yönelik ayrımcılık ve olumsuz davranışları önlemeyi, kadın sorunlarının çözümünde aktif rol almayı kalıcı bir politika olarak benimsemektedir. Kadın konulu makalelerin derlenmesiyle oluşan elinizdeki bu eser de kadın konulu dini yayınlar alanındaki müktesebatımıza katkı sağlamak ve kadınla ilgili sorunların çözümüne dini açıdan yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.