KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9786254351006
E-Kitap : ePUB
Arrow
İSLAM’DA KADER ve KAZÂ İNANCI

İSLAM’DA KADER ve KAZÂ İNANCI

KİTAP HAKKINDA

Kader ve özgürlük sorunu, insanlığın ilk dönemlerinden itibaren gerek felsefi ve dinî çevrelerin gerekse sıradan insanların gündemini meşgul etmiş ve yoğun tartışmalara neden olmuştur. İnsanın davranışlarında özgür olup olmadığı, özgür ise bunun dayanağının ne olduğu, eylem ve davranışlarının gerçek anlamda ona nispet edilip edilmeyeceği, yaptığı eylemlerin Allah tarafından belirlenip belirlenmediği vb. sorulara tarih boyunca birçok düşünür ve din adamı cevap aramıştır. Eser, Ehli Sünnetin yaklaşımını esas alarak kader konusunda zihinleri kurcalayan sorulara cevaplar arama niyetiyle kaleme alınmıştır.