KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2014
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751962935
E-Kitap : ePUB
Arrow
İSLAM'DA İMAN ESASLARI

İSLAM'DA İMAN ESASLARI

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Günümüzde dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanlar, başlangıçta olduğu gibi yeniden irşat edilmeye ve iman alanında kendilerine düşen görevin mahiyetini öğrenmeye muhtaç durumdadır ve İslâmiyet’e yönelik haksız ve yıkıcı eleştirilerin de cevaplandırılması gerekir. Toplumu din konusunda aydınlatmak, İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlakla ilgili işlerini görmekle yükümlü olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bugüne kadar yayımladığı eserlerde, doğrudan veya dolaylı olarak inanç konularına yer vermiş ve önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Ancak bu alanın hem sürekli beslenip güçlendirilmesi gereken bir alan olması hem de her seviyeden insanımızın yararlanabileceği orta hacimde temel bir kitap ile imanın altı esasından oluşan bir setin hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. İslâm’ın, altı noktada hulâsa edilmesi gelenek halini alan iman esaslarını, Kur’ân-ı Kerim’e ve onu destekleyen hadislere dayanarak açıklamayı hedef edinen bu kitap, gerekmedikçe felsefi ve teolojik tartışmalara girmeyen, bir bütün hâlinde İslâm inanç esaslarını önümüze koyan bir mahiyettedir. Ayrıca ana bölümlerin sonunda “Sorular-Cevaplar” başlığı altında, kitabın genel sistemi dışında kalan hususlara da açıklık getirilmeye çalışılmaktadır.