KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
E-Kitap : PDF
Arrow
İSLAM VE ÇEVRE (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

İSLAM VE ÇEVRE (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Universi, me të gjitha pjesët e tij të gjalla dhe jo të gjalla, ka një ekuilibër unik dhe një unitet madhështor. Nëse njerëzit nuk u binden urdhrave hyjnorë dhe rregullave morale në marrëdhëniet e tyre me mjedisin e tyre, rendi i botës do të prishet. Në këtë broshurë, me shembuj nga ajetet dhe hadithet, theksohet rëndësia që Islami i kushton mjedisit, bimëve dhe kafshëve. Në broshurë janë raportuar detyrat dhe përgjegjësitë që i ngarkohen qenieve njerëzore në këtë drejtim.