KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Filipince
E-Kitap : PDF
Arrow
İslam Nedir (Filipince Broşür)

İslam Nedir (Filipince Broşür)

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Ang buklet na ito ay naglalaman ng maikling impormasyon tungkol sa Islam at tinatalakay kung ano at paano ang paniniwala ng mga Muslim. Ang anim na haligi ng pananampalataya, katulad ng paniniwala kay Allah, mga propeta, mga aklat, mga anghel, sa Kabilang Buhay at qadar; at limang mga haligi ng Islam, katulad ng kalimat “as-shahadah” o pagsaksi, pananalangin, pag-aayuno, limos, at peregrinasyon o ang paglalabakbay sa banal na lugar ay ipinaliwanag; gayundin ang mga konsepto ng kaligtasan sa Islam, mosque, panalangin at adhan.