KategoriResmi
Yazar : Prof. Dr. Servet Armağan
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751900180
E-Kitap : ePUB
Arrow
İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler

İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler

Prof. Dr. Servet Armağan

KİTAP HAKKINDA

Elimizdeki kitap, İslam hukukunun az işlenmiş bir sahasına aittir. İslam hukukuna ait eski kitaplara bakılacak olursa, kitabın muhtevasını teşkil eden bahislerin bir arada değil, değişik başlıklar altında ve birbirinden uzak bahislerde yer aldığı görülür. İşte bu kitap, İslam hukukunda temel hak ve hürriyetlerin, hukukî kaynağını tespit etme ve muhtevasını modern hukuk sistematiği içinde okuyucuya takdim etmektedir. Fazla ayrıntıya girmeksizin sadece konunun ana hatları verilen eser, Türk hukukçu ve münevverleri ile mukayeseli hukuk sahasında çalışma yapanlara katkı sağlayacaktır.