KategoriResmi
Yazar : Dr. Fahri Demir
Yayın Evi : DİB
Yayın Tarihi : 2012
Basım Dili : Türkçe
ISBN : 9789751900227
E-Kitap : ePUB
Arrow
İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE SERVET DAĞILIMI

İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE SERVET DAĞILIMI

Dr. Fahri Demir

KİTAP HAKKINDA

İnsan-Eşya ilişkisinin hukukî ifadesi olan “mülkiyet”, müessese olarak adı konmuş olmasa da, insanla yaşıttır. Yaradılışı yalnız yaşamaya elverişli olmayan insan, tabiidir ki çok yönlü olan hayat mücadelesinde hemcinsleri ile yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacını duymuş ve bu dayanışma en azından aile planında başlamıştır. İşte, insanın yaradılıştan meyyal, üstelik yaşamak için bir mecburiyet şeklinde muhtaç bulunduğu pek çok şeyleri kendisine ait olmak üzere “edinme” ve onlara “sahip olma” hadisesinin adına “mülkiyet” denilmektedir. Bu açıdan mülkiyet hakkı mâlike eşya üzerinde düşünülebilecek en güçlü ve kapsamlı yetkileri sağlamaktadır. Mülkiyeti İslâm hukuk sistemi açısından ortaya koyan araştırma mülkiyetin eski tarihini; mülkiyetin başlıca konusu olan mal’ı, hak ve hukuk kavramlarını ana hatlarıyla inceliyor. Ayrıca mülkiyetin mahiyetini, muhtevasını, dayandığı nazariyeyi, meşruiyetini ve bu hakkın kullanılması ile vazifelerini araştırıyor. İslamiyet’in mülkiyet hakkının kötüye kullanılmasını önleyip sosyal faydaya yöneltici mahiyette ortaya koyduğu bazı sınırlamalara işaret ediyor.